FORKLARING AF RUTINEN
I denne video vil du se en træningsrutine med et standardniveau, variationer og et niveau op, der kombinerer forskellige variationer. Rutinen kan indarbejdes som et opvarmningselement eller som en del af idrætsundervisningen. Den består af forskellige basale bevægelsesfærdigheder, såsom at springe, løbe, skifte retning, smadre, fange mv.

FORBEREDELSE
Foruden at puste ballonerne op, er det ikke nødvendigt med særlige forberedelser. Eleverne vil udføre træningsrutinen i par, spredt ud over området med nok plads imellem parrene. Til variationerne kan der anvendes forskellige tilgængelige materialer.

UDFØRELSE AF RUTINEN
Se standardniveau og niveau op.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: HVORDAN OPNÅR VI OPTIMAL MOTORISK LÆRING OG ANVENDER SELVBESTEMMELSE HOS ELEVERME?

 • Implicit motorisk læring: Dette stimuleres med det ydre fokus/analogieksempler på instruktioner/feedback for at forbedre kropsholdningen under hop og landing.
 • Udfordring/sjov: At fange ballonen i tide, især i det øgede niveauet er et udfordrende element i rutinen. Dette skaber også de uventede bevægelser. Overførslen fra landing til løb til ballonen er uforudset, da dette afhænger af ballonens bane. Hvor eleven skal kravle ind under broen og derefter skal orientere sig og rejse sig og orientere sig mod ballonen, og for eleven der står i broen vil der også være uforudsete bevægelser, da makkeren læner sig op ad broen, mens han/hun hopper over. Så broen skal forudse eksterne kræfter for at være stabil. Desuden kan point (baseret på sværhedsgrad eller optimal bevægelsesudførelse (optimal vs. suboptimal)) indsamles for at gøre det sjovere.
 • Motivation: Bliver forstærket ved at give autonomi til at eleverne selv vælger træningsniveauet og materialer til at øve med. Ydermere kan der blive lavet øvelser sammen for at gøre dem sjovere. Forbedrede forventninger: forskellige sværhedsgrader mellem og indenfor hver øvelser.
 • Autonomi: Få eleverne til at vælge eller kontrollere forskellige aspekter af legen (f.eks. træningsniveauet, at have en makker eller vælge materiale til at øve med).
 • Kompetence: Følelse af kompetence skabes ved at give eleven mulighed for at vælge en variation af øvelsen (ved hjælp af niveau eller materiale). Lad eleven vælge den version af rutinen, han/hun føler sig bedst tilpas med for at gennemføre med succes. Positiv feedback fra læreren, der bekræfter gode forsøg, styrker også følelsen af kompetence.
 • Tilhørsforhold: Følelse af relaterbarhed skabes ved at øve sig med og hjælpe jævnaldrende.
 • Differentiering (alder/sværhedsgrad): Rutinen er lavet tik let at kunne blive tilpasset af idrætslæreren til forskellige elevers behov.

MULIGE VARIATIONER

 • Forskellige typer spring (f.eks. sidespring, uden at læne sig op ad broen, hoppe på et ben, frontale spring mv) over broen kan specificeres ved forskellige fløjtesignaler fra læreren.
 • At rulle eller kravle ind under broen.
 • Konkurrence mellem holdene.
 • Samarbejde mellem holdene ved at slå/kaste ballonen/bolden til hinanden.
 • Bænk/kasse i stedet for elev at hoppe over: variation i højde og vinkel på broen.
 • Visuelle stimuli på gulvet til at hoppe i.
 • Ustabile overflader til hoppet/landingen og til broen: måtte, bold mv.
 • Aflevering af bold mellem grupper. Bolden er hurtigere = mere adaptiv motorisk kontrol.
 • Spilelement ved at hoppe som de fleste gange frem og tilbage inden for et bestemt tidsrum.
 • Farvekoder til forskellige variationer
 • Tilpasning til fodbold og basketball (sammenkædning): afleveringer i fodbold, kast med basketball, mv
 • Opgaver kan defineres af en gruppe elever.
 • Bridge skal lave push ups.
 • Gør ’bevæge sig optimalt’ til et spil. Det betyder, at børn kan få point ved at lande korrekt (i forhold til landingsteknik for forebyggelsesmålet – træneren vil observere).

Du kan gøre øvelsen mere forudsigelig. Udelad for eksempel ballonen.

Øvelsen udføres i par. Elev nummer 1 danner en bro og holder denne bro indtil øvelsens afslutning. Elev nummer 2 kaster en ballon så højt op som muligt og placerer derefter sine hænder på broen og hopper frem og tilbage over broen 2 gange. Efterfølgende gælder det om for hopperen at fange ballonen, før den rører jorden.

I mere avancerede omgivelser kan en kombination af forskellige variationer udføres eksempelvis i samarbejde med et andet team. I stedet for at slå ballonen så højt som muligt, bliver ballonen slået mod det andet hold. Efter at have ramt ballonen, hopper eleven frem og tilbage over broen, mens det andet hold slår ballonen retur og udfører deres rutine. Målet er at slå ballonen frem og tilbage x-antal gange.