FORKLARING AF RUTINEN
Rutinen består af tre forskellige øvelser i en løbende forhindringsbane. Eleverne starter med at gå på en bænk (vedligeholde balancen) mens de flytter en tennisbold (bøje knæene, tage tennisboldene op fra en kegle, gå frem og placere tennisboldene tilbage på næste kegle). Derefter træder barnet på en boks og hopper af på en landingsflade (kasser kan variere i højden og rotation kan tilføjes til springet) (lander korrekt). Som en sidste øvelse hopper barnet gennem hulahopringene (lander korrekt) i en lige linje, fra venstre mod højre eller i kombination med at fange en bold (landing kombineret med ændring af retning).

UDFØRELSE AF RUTINEN
I denne rutine er den primære setting et indendørs idrætsområde, hvor idrætslærere regelmæssigt udfører idrætstimerne på skolen. Rutinen kan bruges som opvarmning til forskellige typer af mål i idrætsundervisningen (dvs. spring, balancering, kast, fang osv.) eller som en kerneøvelse i et idrætsforløb. Det anbefales at udføre rutinen i par, hvor en elev udfører øvelsen (altså tre øvelser i løbet af en runde) mens en anden elev assisterer (udskiftning af tennisbolde, kast med bold, coaching i den rigtige udførelse osv.)

FORBEREDELSE

Materialer:

 • 3 bænke
 • 3 bokse
 • Hoppebræt
 • 4 kejler
 • 2 tennisbolde
 • Landingsflade
 • Små forhindringer (eller lignende forhindringer at hoppe over)
 • 4 hulahop ringe
 • Basketball, volleyball, skumbold (osv.)

Placer materialerne som vist på kortet (ovenfor). Du kan oprette så mange stationer som muligt. Lad eleverne danne en linje ved begyndelsen. Det er muligt at lade den næste elev starte på banen, når eleven foran er nået til vist punkt.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: HVORDAN OPNÅR VI OPTIMAL MOTORISK LÆRING OG ANVENDER SELVBESTEMMELSE HOS ELEVERME?

 • Implicit motorisk læring: Dette stimuleres med det ydre fokus/analogieksempler på instruktioner/feedback for at forbedre kropsholdningen, mens man balancerer, hopper og lander og skifter retning.
 • Udfordring/sjov: Med to baner: at slå modstanderne under løbet (udfordring). Vinde point baseret på sværhedsgrad eller bevægelsesudførelse (sjovere). De uventede landinger og retningsændringer gør det udfordrende og kontekstspecifikt. At vælge dit eget materiale gør det også sjovt.
 • Motivation: Forstærket ved at give autonomi til at vælge øvelsesniveauet samt hvilke materialer, der skal indgå. Ydermere kan der blive lavet øvelser sammen i par for at gøre det sjovere. Forbedrede forventninger: forskellige sværhedsgrader mellem og inden for øvelser. Du kan tilføje et pointsystem (let: 1 point; mellem: 2 point; svært: 3 point) for at opmuntre eleverne.
 • Autonomi: Få eleverne til at vælge eller kontrollere forskellige aspekter af legen (f.eks. ven og materiale til at øve med og træningsniveau).
 • Kompetence: Følelse af kompetence skabes ved at give eleven mulighed for at vælge en variation af øvelsen (ved hjælp af niveau eller materiale). Lad eleven vælge den version af rutinen, han/hun føler sig bedst tilpas med for at gennemføre med succes. Positiv feedback fra læreren, der bekræfter og anerkender gode forsøg, styrker også følelsen af kompetence.
 • Tilhørsforhold: Følelse af relaterbarhed skabes ved at øve med og hjælpe jævnaldrende.
 • Differentiering (alder/sværhedsgrad): Rutinen er lavet for let at kunne blive tilpasset af idrætslæreren til de forskellige elevers behov.

MULIGE VARIATIONER
Du kan tilføje variationer til forhindringsbanen ved at:

 • Forhindringsbanen kan forkortes eller forlænges, så den passer til tidsrammen og formålet med idrætsundervisningen.
 • Tilføjelse af flere øvelser til forhindringsbanen.
 • Varier i den type materialer, du bruger (bolde, sækkestole, kogler osv.).
 • Lad eleverne lukke det ene øje under forhindringsbanen.
 • Lad eleverne vælge måden, de udfører forhindringsbanen på (dvs. sidelæns eller baglæns).
 • Brug iPads med videoforsinket feedback, så eleverne kan se sig selv.
 • En elev starter først, og den næste starter efter at have hørt signalet fra den forrige elev, som fuldførte ruten og råbte GO til sin kammerat.
 • “Følg kaptajnen” for at sikre muligheden for selv at skabe forskellige versioner og varianter af løbe-/bevægelsesfærdigheder.
 • Kan beskrives som en ”historie” hos de yngste elever.

Eleven går på bænken, samler tennisboldene op fra de første kegler og placerer dem på den anden. Så hopper barnet over de små forhindringer med to fødder på samme tid. I den sidste sektion hopper barnet fra markering til markering, samtidig med at han/hun sætter af og lander med to fødder

Eleven går på bænken (som er placeret på hovedet), samler tennisboldene op fra de første kegler og placerer dem på den anden. Derefter klatrer barnet op på en af ​​boksene (som er varierende i højden) og hopper af, med to fødder på samme tid. I den sidste sektion hopper barnet fra markering til markering sidelæns hvor både afsæt og landing foregår med to fødder.

Eleven går på bænken (som er placeret på hovedet oven på et hoppebræt (eller noget andet for at skabe en vippe)), samler tennisboldene op fra de første kegler og placerer dem på den anden. Derefter klatrer eleven op på en af ​​boksene (som er varierende i højden) og hopper ned, med to fødder på samme tid, og udfører en rotation (eller et andet kreativt spring). I den sidste sektion hopper eleven med begge ben samlet fra markering til markering sidelæns og sætter af og lander med samlede fødder. Mens eleven hopper, kaster en andet elev en bold og sørger for, at den hoppende elev griber den, mens han/hun lander.