Gennem udvikling og forbedring af unges motoriske adfærd vil deres motoriske færdigheder og præstationer blive forbedret, og risikoen for sportsskader vil blive reduceret. Når de opnår dette, vil unge være i stand til at nyde livslang, sund idrætsdeltagelse. For at facilitere optimal implementering i deres sportstræning eller PE-sessioner, vil sjove, udfordrende og kontekstspecifikke rutiner blive udviklet med slutbrugerne.