Leziunile sportive sunt un motiv major pentru participarea redusă și abandonul de la sport și PE. Abținerea de la participarea la sport are efecte negative asupra bunăstării mentale și fizice, care urmează până la vârsta adultă. Prin urmare, este important ca tinerii să fie încurajați să participe activ pe tot parcursul vieții la activități fizice și sport, deoarece importanța activității fizice pentru sănătatea tinerilor este incontestabilă. Participarea la cursuri de educație fizică (PE) și calitatea de membru al cluburilor sportive și sunt esențiale pentru activitatea fizică care îmbunătățește sănătatea.