FORKLARING AF RUTINEN
Rutinen består af grundlæggende bevægelsesfærdigheder, såsom hop og landing. Spillerne angriber, forsvarer og udfører springlandingsfærdigheder på tre forskellige niveauer.

FORBEREDELSE

 • Square field (f.eks. halv eller hel basketballbane)
 • 2 kasser
 • 1 bold
 • 1 markeret cirkelareal
 • Andet udstyr, der hjælper med at udføre spring- og landingsøvelser

UDFØRELSE AF RUTINEN
Udgangspunktet er en basketballbane. Rutinen kan bruges som opvarmning til forskellige basketballelementer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: HVORDAN OPNÅR VI OPTIMAL MOTORISK TRÆNING, DER BL.A. HAR FOKUS PÅ AT ØGE SPILLERES OPLEVELSE AF SELVBESTEMMELSE?

 • Beslutningstagning stimulerer adaptiv motorisk kontrol: Den beskrevne rutine byder på anvendelse af multidirektionelle færdigheder i et åbent miljø; forsvarer og angribere skal forudse og reagere afhængigt på ændringer i omgivelserne (f.eks. andre spillere, keglefarveændring, bold).
 • Implicit motorisk læring: Spillere skal være opmærksomme på det skiftende miljø; implicit læring stimuleres ved opfordring at forbedre deres kropsholdning, mens de udfører springlandingsopgaver.
 • Udfordring/sjov: Der er indbygget konkurrenceelementer, der fx handler om at score flest point, udføre det bedste hop, vælge det sværeste spring.
 • Motivation: Forstærkes ved at give spillerne høj grad af autonomi og mulighed for at øve forskellige spilsituationer. Det åbner op for en styret udfordring af egne og andres evner.
 • Autonomi: Spillerne har mulighed for at vælge eller styre forskellige aspekter af spillet (f.eks. rollen som angriber/forsvarer, hvilken rækkefølge kegler skal berøres, øvelse med eller uden bold osv.).
 • Kompetence: Understøttes ved at give spilleren mulighed for at udvælge en variation af rutinen (jf. beskrevne niveauer m.v.).
 • Relatedness: Understøttes ved at gennemføre rutinen med spillere på samme alder m.v. og via det frie valg af specifikt øvelsesniveau.
 • Differentiering (alder/sværhedsgrad): Rutinen kan tilpasses forskellige spilleres behov og/eller ønsker.

MULIGE VARIATIONER

 • Gør ’bevæge sig optimalt’ til et spil. Det betyder, at spiller A og/eller D kan få point ved at lande korrekt (i forhold til landingsteknik for forebyggelsesmålet).
 • Tilføjelse af tidspres: hvem/hvilket hold scorer flest mål (point) inden for en given tidsgrænse?
 • Brug forskellige bolde (spillere kan fx vælge mellem basketball, håndbold, tennisbold).
 • Udvide udfordringen ved også at give point til rebounds.

 • Fra bundlinjen står spillere B og C over for hinanden, mens de udfører hoppe-landings bevægelser.
 • Spillere B og C er på banen og kæmper om rebound når spiller A forlader opgaveområdet (gul cirkel) for at udføre et hopskud.
 • Spiller A kan starte situationen i spillet, når han/hun vil.
 • Spiller A dribler frit i det udpegede område, og er opmærksom på spillere B og C, der udfører spring- og landingsøvelser. Spiller D fungerer som forsvarer for spiller A.
 • Spiller B og C udfører forskellige hop-landings bevægelser ved deres startposition, før de går tilbage til bolden i feltet.
 • Spiller B (eller C) gentager spring-landingsbevægelser på bundlinjen: dvs. spiller B starter spring-landingsbevægelserne og C efterligner, hvad B gør.
 • Spiller B starter når spring-landing-bevægelserne er afsluttet, og begynder at gå ind i feltet.
 • Så snart spiller B eller C løber ind i feltet, kan spiller A drible til det udpegede område og udføre hopskudet.
 • Spillere B og C kæmper om rebound.
 • Efter rebound skal den spiller, der samler bolden (lad os sige C), afleverer til en spiller efter eget valg (A, D eller B) og løbe mod den modsatte kurv. Spilleren, der modtog bolden (lad os sige A), afleverer langt til spiller C. De to øvrige spillere agerer forsvarere. Efter at have modtaget (helst under hop) dribler spiller C bolden tilbage til den oprindelige kurv og spiller sammen med A 2 mod 2 mod D og B.
 • Spiller A dribler frit i det udpegede område, og er opmærksom på spillere B og C, der udfører spring- og landingsøvelser. Spiller D fungerer som forsvarer for spiller A.
 • Spiller B og C udfører forskellige hop-landings bevægelser ved deres startposition, før de går tilbage til bolden i feltet.
 • Spiller B (eller C) gentager spring-landingsbevægelser på bundlinjen: dvs. spiller B starter spring-landingsbevægelserne og C efterligner, hvad B gør.
 • Spiller B starter når spring-landing-bevægelserne er afsluttet, og begynder at gå ind i feltet.
 • Så snart spiller B eller C løber ind i feltet, kan spiller A drible til det udpegede område og udføre hopskudet.
 • Spillere B og C kæmper om rebound.
 • Efter rebound skal den spiller, der samler bolden (lad os sige C), afleverer til en spiller efter eget valg (A, D eller B) og løbe mod den modsatte kurv. Spilleren, der modtog bolden (lad os sige A), afleverer langt til spiller C. De to øvrige spillere agerer forsvarere. Efter at have modtaget (helst under hop) dribler spiller C bolden tilbage til den oprindelige kurv og spiller sammen med A 2 mod 2 mod D og B.