PRATIMO PAAIŠKINIMAS
Pratimą sudaro lietimo žaidimas ir keli pratimai. Pratimai skirti pagerinti krypties keitimą, balansavimą, šokinėjimą ir nusileidimą. Vaikai žaidžia lietimo žaidimą, palietęs kitą mokinį, mokinys pereina į vieną iš skirtingų pratimų ir tas, kurį palietė tampa tuo, kuris turi teisę pasilesti kitą. Lietimo žaidimas gali būti tęsiamas nustatytą laiko tarpą, arba tol kol visi bus paliesti. Pratimai gali būti atliekami trimis skirtingais sudėtingumo lygiais.

PRATIMO ATLIKIMAS
Šiam pratimui atlikti reikalinga uždaras sporto aikštynas, kuriame vykdomos reguliarios fizinio lavinimo pamokos. Šis naudojamas kaip apšilimas siekiant įvairių fizinio lavinimo tikslų (t. y. pagrindinių judėjimo įgūdžių, tokių kaip šokinėjimas, balansavimas, lietimo žaidimas, metimas, gaudymas ir kt.) arba kaip pagrindinis pratimas kūno kultūros pamokoje. Veiksmus rekomenduojama atlikti porose, kai vienas mokinys atlieka veiksmą, o kitas jam padeda.

PASIRENGIMAS
Reikalingas inventorius:

Žymėjimas:

 • 1 kaspinas
 • 4 kūgiai

Šokinėjimas ir nusileidimas:

 • 1 dėžė
 • 5 lankai (įvairių spalvų)
 • Metimo atributai (pvz., teniso kamuoliukai, futbolo kamuoliai, bidonai)

Šokinėjimas viena koja 

 • 12 lankų
 • 2 kūgiai
 • – (juosta kvadratams, į kuriuos reikia įšokti, pažymėti)

Kryptie keitimas:

 • 16 mažų kūgių (4 skirtingų spalvų)
 • 9 lankeliai
 • 9 kūgiai

Balansavimas:

 • 8 kūgiai
 • 8 maži kūgiai (4 skirtingų spalvų)
 • Metimo inventoriaus (pvz., teniso kamuoliukai, futbolo kamuoliai, bidonai)

Žaidžiamas žymėjimas sporto zonos viduryje, inventorius kitiems žaidimams statomas aplink ją.

PAPILDOMA INFORMACIJA: KAIP PASIEKTI OPTIMAL JUDĖSIŲ MOKYMOSI TEORIJOS TIKSLŲ IR PRITAIKYTI APSISPRENDIMO TEORIJĄ?

 • Savaiminis judėsių mokymasis: Savaiminis judėsių mokymasis skatinamas išoriniu dėmesio sutelkimu / instrukcijų-analogijų pavyzdžiais/ atsilipimais tam, kad pagerinti kūno laikyseną balansuojant, šokant ir leidžiantis ar keičiant keičiant kryptį judant.
 • Varžymasis/Smagumas: Aplenkti priešininką tic-tac-toe, popierius-žirklės-akmuo ar lėtimo žaidime(smagumas žaidžiant). Dar daugiau, priklausomai nuo pratimo sudėtingumo lygio, galima įvesti taškų skyrimo sistemą, kad žaidimą padaryti dar įdomesnį mokiniams. Nusileidimas, kuomet iš anksto nežinai nusileidimo vietos ir staigūs krypties keitimai daro pratimą įdomesniu ir susieja su pamokos konktekstu. Galimybė pasirinkti inventorių taip pat prisideda smagumo.
 • Motyvacija: Motyvacija gali būti paskatinta suteikiant galimybę pasirinkti pratimo atlikimo sudėtingumo lygį ir inventorių, kuris bus naudojamas atliekant pratimą.
 • Autonomija: Leiskite žaidėjams pasirinkti įvairius pratimo aspektus (pavyzdžiui: kas pirmas pradės pratimą, kuria tvarka bus atliekami veiksmai, leiskite pasirinkti inventorių.
 • Kompetencija: Kompetencijos jausmas sukūriamas leidžiant žaidėjams pasirinkti pratimo variantą (lygį, ar naudojamą inventorių). Taip pat mokytojo paskatinimas teisingai atlikus pratimus paskatins mokinio kompetencijos jausmą.
 • Ryšys: Mokinio ryšio su pratimu jausmas sukuriamas tuomet, kai pratimas atitinka pamokos specifiką, skatinamas sąveikoje su bendraamžiais ir jiems padedant arba turint galimybę pasirinkti pratimo sudėtingumo lygį.
 • Diferenciacija (amžius / sunkumas): Pratimas parengtas taip, kad nesunkiai gali būti pritaikytas įvairaus treniruotumo mokiniams.

GALIMI ĮVAIRŪS PRATIMO ATLIKIMO BŪDAI:

 • Pakeiskite arba pridėkite pratimų (kad atitiktumėte savo fizinio lavinimo pamokos poreikius).
 • Priklausomai nuo naudojamo inventoriaus tipo (kamuoliai, sėdmaišiai, kūgiai ir kt.).
 • Leiskite vaikams nuspręsti, kokio tipo lietimo žaidim1 žaisti.
 • Pakeiskite atstumą tarp lankų (šokimas ir tūpimas ir šokinėjimas viena koja), kūgių (kryptie keitimas ir balansavimas).
 • Mesti kamuolį iš šono (šokimas ir nusileidimas bei balansavimas).
 • Pagavę (šokdami ir nusileidę) meskite kamuolį atgal.
 • Sudėkite kūgius atsitiktine tvarka, kad jie nebūtų visiškai priešingi vienas kitam (kryptie keitimas).
 • Paverskite pratimą „ judėk optimaliai“ žaidimu. Tai reiškia, kad vaikai gali gauti taškų teisingai balansuodami / nusileidę / keisdami kryptį (judesių technikos atžvilgiu prevenciniam tikslui – stebės treneris).

Šokinėjimas ir nusileidimas: Toks pat kaip bendrasis lygis, tik  be inventoriaus.

Šokinėjimas viena koja: Mokiniai suskirstomi į dvi komandas. Kiekvienos komandos po vieną dalyvį šokinėja per lankus, kol atsiduria priešais kitą mokinį. Tuoment jie žaidžia akmuo-popierius-žirklės, o nugalėtojas šokinėja į priekį (motyvacija) ir susiduria su kitu kitos komandos mokiniu, kuris turi šokinėti nuo pat pradžių.

Staigus krypties keitimas: Mokiniai treniruojasi poromis. Vienas mokinys seka bičiulio nurodytą spalvą. Taigi, mokinys keičia krypį prieš kiekvieną kūgį.

Balansavimas: Mokiniaii treniruojasi poromis. Jie stovėdami ant vienos kojos ir išlaikydami pusiausvyrą, vienas kitam mėto kamuolį (ar kitą daiktą).

Šokinėjimas ir nusileidimas: Mokiniai sportuos poromis. Vienas  mokinys šokinėja nuo dėžės į vieno iš poros partnerių nurodytų lankų. Nušokdamas nuo dėžės poros partneris meta kitam kamuolį. 

Šokinėjimas viena koja: Mokiniai sportuos porose. Vienas vaikas nurodo kryptį, kuria vaikai šokinėja. Vaikai gali šokinėti į priekį, į šoną ir atgal (kad būtų lengviau, galima panaudoti, kad pažymėti kvadratus šokinėjimui).

Staigus judėsio keitimas: Kiekvienam mokiniui 4 kūgiu pagalba sudaromas kvadratas, kuriame mokinys atliks judėsius. Vienas mokinys pradeda judėti prie vieno kūgio, stovėdamas ant vienos kojos ir ranka liečia kūgį ir grįžta atgal į vidurį. Kitas mokinys atkartoja pirmojo mokinio paliestų kūgių tvarką.

Balansavimas: Pratimas atliekamis poromis. Iš kūgių išstatyti deimanto forma. Pirmas mokinys ranka ar koja paliečia kūgį, antras mokinys atkartoja pirmojo judėsius.

Šokinėjimas ir nusileidimas: Tas pats veiksmas kaip pagrindiniame lygyje, bet šokinėjama ir nusileidžiama viena koja.

Šokinėjimas viena koja: Du kūgiai dedami vienas už kitą, o pratimo tikslas yra šokinėti aštuonis kartus ir tai darant peršokti „8“.

Staigus krypties keitimas: Estafetė, kurioje vaikai turi atlikti nedidelį parkūrą ir žaisti „tic-tac-toe“. Kiekvienas vaikas padeda vieną kūgį (ar kitą mažą daiktą) ir pabando padaryti tris iš eilės.

Balansavimas: Abu vaikai pradeda ant vienos kojos, 1-1,5 m atstumu vienas nuo kito. Abu bando išvesti vienas kitą iš pusiausvyros traukdami ir stumdami.