PRATIMO PAAIŠKINIMAS      
Pratimą sudaro trys skirtingi pratimai vykstančiame kliūčių ruože. Pradedama nuo vaikščiojimo ant suoliuko (išlaikant pusiausvyrą), judinant teniso kamuoliuką (lenkiant kelius, paimant teniso kamuoliukus iš kūgio, einant į priekį ir teniso kamuoliukų padėti atgal ant kūgio). Tada mokinys užlipa ant dėžės ir nušoka ant nusileidimo paviršiaus (dėžės gali skirtis priklausomai nuo aukščio ir prie šuolio galima pridėti sukimąsi) (teisingai nusileidžia). Kaip paskutinis pratimas, mokinys šokinėja per lankus (teisingai nusileidžia) tiesia linija, iš kairės į dešinę arba kartu gaudydamas kamuolį (nuleidimas kartu su krypties pakeitimu).  

PRATIMO ATLIKIMAS
Šis pratimas gali būti vykdomas uždaroje sporto zonoje, kurioje kūno kultūros mokytojai reguliariai veda kūno kultūros pamokas mokykloje. Pratimas gali būti naudojamas kaip apšilimas siekiant įvairių fizinio lavinimo pamokos tikslų (t. y. šokinėjimo, balansavimo, metimo, gaudymo ir kt.) arba kaip pagrindinis pratimas kūno kultūros pamokoje. Pratimus rekomenduojama atlikti porose, kai vienas vaikas atlieka pratimą (taigi trys pratimai per vieną kursą) ir vienas vaikas asistuoja (teniso kamuoliukų keitimas, kamuolio metimas, treniruotės teisingai atlikti ir pan.)

PASIRENGIMAS
Reikalingas inventorius:

 • 3 suolai
 • 3 dėžės
 • Šokinėjimo lenta
 • 4 kūgiai
 • 2 teniso kamuoliukai
 • Nusileidimo paviršius
 • Mažos kliūtys (ar panašios kliūtys, per kurias reikia peršokti)
 • 4 lankeliai
 • Krepšinio, tinklinio, putplasčio kamuoliai (ir kt.)

Sudėkite inventorių taip, kaip parodyta schemoje (aukščiau). Galite sukurti kuo daugiau įvairių kliūčių ruožų. Leiskite mokiniams sudaryti eilutę kliūčių ruožo pradžioje. Galima leisti kitam mokiniui pradėti kliūčių ruožą, kai prieš jį esantis mokinys pasiekia tam tikrą tašką.

PAPILDOMA INFORMACIJA: KAIP PASIEKTI OPTIMAL JUDĖSIŲ MOKYMOSI TEORIJOS TIKSLŲ IR PRITAIKYTI APSISPRENDIMO TEORIJĄ?

 • Savaiminis judėsių mokymasis: Savaiminis judėsių mokymasis skatinamas išoriniu dėmesio sutelkimu / instrukcijų-analogijų pavyzdžiais/ atsiliepimais tam, kad pagerinti kūno laikyseną balansuojant, šokant ir leidžiantis ar keičiant keičiant kryptį judant.
 • Varžymasis/Smagumas: Aplenkti priešininkąlentyniaujant (smagumas žaidžiant). Dar daugiau, priklausomai nuo pratimo sudėtingumo lygio, galima įvesti taškų skyrimo sistemą, kad žaidimą padaryti dar įdomesnį mokiniams. Nusileidimas, kuomet iš anksto nežinai nusileidimo vietos ir staigūs krypties keitimai daro pratimą įdomesniu ir susieja su pamokos konktekstu. Galimybė pasirinkti inventorių taip pat prisideda smagumo.
 • Motyvacija: Motyvacija gali būti paskatinta suteikiant galimybę pasirinkti pratimo atlikimo sudėtingumo lygį ir inventorių, kuris bus naudojamas atliekant pratimą. Taip pat, kad paskatinti mokinius labiau įsitraukti, pratimai gali būti atliekami skiriant taškus už atliekamo veiksmo sudėtingumą. (Lengva 1 taškas, 2 vidutinis, 3 sudėtingas).
 • Autonomija: Leiskite žaidėjams pasirinkti įvairius pratimo aspektus (pavyzdžiui: kas pirmas pradės pratimą, kuria tvarka bus atliekami veiksmai, leiskite pasirinkti inventorių ar pratimo partnerį.
 • Kompetencija: Kompetencijos jausmas sukūriamas leidžiant mokiniams pasirinkti pratimo variantą (lygį, ar naudojamą inventorių). Taip pat mokytojo paskatinimas teisingai atlikus pratimus paskatins mokinio kompetencijos jausmą.
 • Ryšys: Mokinio ryšio su pratimu jausmas sukuriamas tuomet, kai pratimas atitinka pamokos specifiką, skatinamas sąveikoje su bendraamžiais ir jiems padedant arba turint galimybę pasirinkti pratimo sudėtingumo lygį.
 • Diferenciacija (amžius/sunkumas): Pratimas parengtas taip, kad nesunkiai gali būti pritaikytas įvairaus treniruotumo mokiniams.

GALIMI ĮVAIRŪS PRATIMO ATLIKIMO BŪDAI
Kliūčių ruože galite pridėti variantų:

 • Kliūčių ruožas gali būti sutrumpintas arba pratęstas, kad atitiktų kūno kultūros pamokos laiką ir tikslą.
 • Į kliūčių ruožą įtraukite daugiau pratimų.
 • Priklausomai nuo naudojamo inventoriaus tipo (rutuliukai, sėdmaišiai, kūgiai ir kt.).
 • Kliūčių ruože leiskite mokiniui užmerkti vieną akį.
 • Leiskite mokiniams pasirinkti būdą, kuriuo jie įveiks kliūčių ruožą (t. y. į šoną ar atgal).
 • Naudokite „iPad“, kad mokiniai galėtų žiūrėti patys.
 • Vienas vaikas startuoja pirmas, o kitas eis į lenktynes, išgirdęs ankstesnio maršrutą įveikusio vaiko duotą signalą ir šaukdamas kolegai EIK!
 • „Sekite kapitoną“, kad būtų užtikrinta galimybė patiems susikurti įvairias bėgimo/judesių įgūdžių versijas ir variantus.
 • Galima apibūdinti kaip „pasakojimą“ jauniausių mokinių parengiamojoje klasėje.

Mokinys vaikšto ant suoliuko, paima teniso kamuoliukusnuo pirmųjų kūgių ir deda ant antrojo. Tada mokinys peršoka mažas kliūtis dviem kojomis vienu metu. Paskutinėje atkarpoje mokinys šokinėja nuo lanko prie lanko, taip pat kyla ir nusileidžia dviem kojomis.

Mokinys eina suoliuku (kuris padėtas aukštyn kojomis), paima teniso kamuoliukus nuo pirmųjų kūgių ir deda ant antrojo. Tada mokinys užlipa ant vienos iš dėžių (įvairaus aukščio) ir nušoka ant dviejų kojų. Paskutinėje atkarpoje mokinys šokinėja nuo lanko prie lanko į šoną, taip pat pakildamas ir nusileisdamas dviem kojomis.

Mokinys vaikšto ant suoliuko (kuris padėtas aukštyn kojomis ant šokinėjimo lentos (ar dar ko nors, kad sukurtų sūpynes)), paima teniso kamuoliukus iš pirmųjų kūgių ir deda ant antrojo. Tada mokinys užlipa ant vienos iš dėžių (įvairaus aukščio) ir nušoka dviem kojomis vienu metu, atlikdamas posūkį (ar kokį kitą šuolį). Paskutinėje atkarpoje mokinys šokinėja nuo lanko prie lanko į šoną, taip pat pakildamas ir nusileisdamas dviem kojomis. Šokinėdamas kitas mokinys meta kamuolį, įsitikindamas, kad šokinėjantis mokinys jį pagauna jam besileidžiant.