FORKLARING AF RUTINEN
Eleverne starter med at løbe mellem keglerne og løber yderligere 3 meter indtil næste station. Her er fire kegler placeret i en firkant. Eleverne skal følge den tildelte farve rundt i firkanten. Efterfølgende passerer de bænken “som hvis de red på den” med hænderne på afmærkningerne. Derefter skal eleverne foretage et zig-zag løb og røre ved afmærkningerne med hånden. Den sidste station består i at passere gennem en tunnel og derefter videre til mål.

UDFØRELSE AF RUTINEN
I denne rutine skal barnet udføre en forhindringsbane med fem forskellige øvelser. Det kan indarbejdes som en opvarmning eller som en del af idrætsundervisningen. Den består af forskellige bevægelsesmønstre, såsom løb, retningsændring, hop og landing. I denne rutine er den primære kontekst et indendørs idrætsområde, hvor idrætslærere regelmæssigt udfører idrætsundervisning i skolen. Rutinen kan bruges som opvarmning til forskellige typer af mål i idrætsfaget (dvs. spring, balancering, spille tag osv.) eller som en kerneøvelse i en idrætstime.

FORBEREDELSE
Materialer:

 • 13 kogler: 9 blå, 2 røde, 1 gul, 1 grøn
 • 3 bænke
 • 4 madrasser
 • farverigt tape

YDERLIGERE OPLYSNINGER: HVORDAN OPNÅR VI OPTIMAL MOTORISK LÆRING OG ANVENDER SELVBESTEMMELSE HOS ELEVERME?

 • Implicit motorisk læring: Dette stimuleres med det ydre fokus/analogieksempler på instruktioner/feedback for at forbedre kropsholdningen, mens man balancerer, hopper og lander og skifter retning.
 • Udfordring/sjov: Med to baner: at slå modstanderne under løbet (udfordring). Vinde point baseret på sværhedsgrad eller bevægelsesudførelse (sjovere). De uventede landinger og retningsændringer gør det udfordrende og kontekstspecifikt. At vælge dit eget materiale gør det også sjovt.
 • Motivation: Forstærket ved at give autonomi til at vælge øvelsesniveauet samt hvilke materialer, der skal indgå. Ydermere kan der blive lavet øvelser sammen i par for at gøre det sjovere. Forbedrede forventninger: forskellige sværhedsgrader mellem og inden for øvelser. Du kan tilføje et pointsystem (let: 1 point; mellem: 2 point; svært: 3 point) for at opmuntre eleverne.
 • Autonomi: Få eleverne til at vælge eller kontrollere forskellige aspekter af legen (f.eks. ven og materiale til at øve med og træningsniveau).
 • Kompetence: Følelse af kompetence skabes ved at give eleven mulighed for at vælge en variation af øvelsen (ved hjælp af niveau eller materiale). Lad eleven vælge den version af rutinen, han/hun føler sig bedst tilpas med for at gennemføre med succes. Positiv feedback fra læreren, der bekræfter og anerkender gode forsøg, styrker også følelsen af kompetence.
 • Tilhørsforhold: Følelse af relaterbarhed skabes ved at øve med og hjælpe jævnaldrende.
 • Differentiering (alder/sværhedsgrad): Rutinen er lavet for let at kunne blive tilpasset af idrætslæreren til de forskellige elevers behov.

MULIGE VARIATIONER
Du kan tilføje variationer til forhindringsbanen ved at:

 • Forhindringsbanen kan forkortes eller forlænges, så den passer til tidsrammen og formålet med idrætsundervisningen.
 • Tilføjelse af flere øvelser til forhindringsbanen.
 • Varier i den type materialer, du bruger (bolde, sækkestole, kogler osv.).
 • Lad eleverne lukke det ene øje under forhindringsbanen.
 • Lad eleverne vælge måden, de udfører forhindringsbanen på (dvs. sidelæns eller baglæns).
 • Brug iPads med videoforsinket feedback, så eleverne kan se sig selv.
 • “Følg kaptajnen” for at sikre muligheden for selv at skabe forskellige versioner og varianter af løbe-/bevægelsesfærdigheder.
 • Kan beskrives som en ”historie” hos de yngste elever

Du kan gøre denne forhindringsbane lettere ved at gøre opgaverne enklere, for eksempel ved at udføre spring- og landingsopgaverne og de forudbestemte retningsskift.

Eleverne starter med at løbe mellem keglerne og løber yderligere 3 meter indtil næste station. Her er fire kegler placeret i en firkant. Eleverne skal følge den tildelte farve rundt i firkanten. Efterfølgende passerer de bænken “som hvis de red på den” med hænderne på afmærkningerne. Derefter skal eleverne foretage et zig-zag løb og røre ved afmærkningerne med hånden. Den sidste station består i at passere gennem en tunnel og derefter videre til mål.

Du kan gøre denne rutine sværere ved at justere de forskellige øvelser, skalere dem op i sværhedsgrad og hastighed eller tilføje mere komplekse bevægelser. At gøre opgaverne uplanlagte vil kræve, at eleven skal reagere ved for eksempel at gribe en bold, mens han/hun lander fra et hop eller hurtigt skifter retning fx til en kegle, som besluttet af idrætslæreren. Du kan også tilføje forskellige variationer for at få barnet til at udføre en dobbelt opgave som at transportere bolde, eller gøre bevægelsen uventet, når du udfører bevægelserne ved at løbe frem og tilbage, krydse over, hoppe til siden.