Sportblessures zijn een belangrijke reden voor verminderde deelname aan en uitval van sport en lichamelijke opvoeding. Het stoppen met sporten heeft negatieve gevolgen voor het mentale en fysieke welzijn, dat zich uitstrekt tot in de volwassenheid. Het is daarom belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om hun leven lang actief deel te nemen aan lichaamsbeweging en sport, aangezien het belang van lichaamsbeweging voor de gezondheid van jongeren onomstreden is. Deelname aan lessen lichamelijke opvoeding en sport trainingen is essentieel voor gezondheidsbevorderende lichamelijke activiteit.